Politika

SAVEZ SA SRBIJU U RAZGOVORU SA GRAĐANIMA

Savez za Srbiju-Užice, organizovao je juče štand u Užicu gde je u razgovorima sa građanima predočena medijska cenzura opozicije u državi, iskazana zabrinutost povodom nerešavanja slučaja prebijanja Borka Stefanovića, a ukazano je i na problem Regionalnog centra Duboko koji se odnosi na nedostatak prostora za deponovanje otpada.