Gradske teme

PREDAVANJE U TŠ „RADOJE LJUBIČIĆ“ O UPOTREBI BIOENERGIJE U DOMAĆINSTVU

Efikasna upotreba bioneregije u domaćinstvu, naziv je predavanja održanog u Tehničkoj školi Radoje Ljubičić, a okviru BIOEN projekta čiju treću fazu realizuje Regionalna razvojna agencija Zlatibor u saradnji sa nemačkim GIZ-om. Namera predavanja je da učenici ovladaju osnovnim znanjima u ovoj oblasti, a zatim da u okviru svojih porodica, komšiluka i među vršnjacima, nastave sa promocijom održive upotrebe bioenergije u energetske svrhe.