Društvo

POJAČAN RAD INSPEKCIJA I SARADNJA SA GRAĐANIMA

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, odlučno je u borbi za zaštitu prava radnika i omogućavanje zdravog okruženja za poslodavce, sa ciljem da Srbija bude uređena zemlja. Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno, naziv je projekta čija realizacija je u toku, a deo aktivnosti je i radionica koja je na ovu temu održana u Užicu.