Gradske teme

POSTUPAK NAKNADE ŠTETE OD JUNSKIH NEPOGODA U UŽICU

Građani, pravna lica i preduzetnici, koji su 13. juna ove godine pretrpeli štetu od elementarne nepogode, imaju rok do 15. jula da podnesu prijavu štete u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elemetarne i druge nepogode. U ovom momentu doneta je samo uredba o otklanjanju posledica štete na porodičnim stambenim objektima, dok se na uredbu za štete u poljoprivredi još uvek čeka.