Društvo

NSZ ORGANIZUJE OBUKE ZA RAD U IT SEKTORU

Nacionalna služba za zapošljavanje svoje programe obuka uskladila je sa potrebama tržišta rada, pa će tako organizovati i specijalističke informatičke obuke u 10 gradova širom Srbije u koje će, u okviru prvog ciklusa koji počinje u septembru, biti uključeno 775 polaznika. U ovaj program uključena je i filijala Užice, a prijavljivanje zainteresovanih kandidata počinje 9. jula.